tel: (75) 78-13-552
e-mail: info@gryfow.pl
Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski
Drugie Spotkanie Promocyjne
26.10.2015
22 października 2015 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski odbyło się drugie spotkanie promocyjne w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski”. W trakcie spotkania każdy z uczestników projektu otrzymał następujące materiały promocyjne: notes, długopis, teczkę, podkładkę pod mysz oraz pendrive. W dalszej części spotkania podsumowane zostały główne założenia projektu
CENTRA SZKOLENIOWE W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH
11.02.2015
W październiku 2014 r. gmina Gryfów Śląski przekazała czterem jednostkom podległym wysokiej klasy sprzęt komputerowy. Trzy szkoły oraz jedna biblioteka otrzymały następujący sprzęt:
Zrealizowane zadania
11.02.2015
W ramach projektu pn.: "Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski” dotychczas zrealizowano następujące cele:
Instalacja oprogramowania do połączenia internetowego
07.01.2015
W przypadku pojawienia się problemu z połączeniem internetowym należy dokonać instalacji oprogramowania internetowego zgodnie z niżej opisaną procedurą:
Pierwsze Spotkanie Promocyjne
30.12.2014
29 grudnia 2014 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski odbyło się pierwsze spotkanie promocyjne w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenie cyfrowego w gminie Gryfów Śląski”. Na początku spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski uroczyście wręczył uczestnikom projektu umowy użyczenia sprzętu komputerowego oraz podziękował za udział w projekcie.
SZKOLENIA Z PODSTAWOWEJ OBSŁUGI KOMPUTERA ZA NAMI...
19.11.2014
W dniach 25 i 27 października 2014 r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gryfowie Śląskim oraz w Szkole Podstawowej w Uboczu odbyły się szkolenia z podstawowej obsługi komputera dla uczestników projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląskim”. Za przeprowadzenie szkoleń odpowiedzialna była firma z Wałbrzycha z filią w Jeleniej Górze. Beneficjenci zostali podzieleni na sześć grup po dziesięć osób.
Szkolenia uczestników projektu
15.10.2014
We wrześniu 2014 r. w ramach zapytania ofertowego wyłoniona została firma odpowiedzialna za usługę szkoleniową z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla sześćdziesięciu uczestników projektu tj. Ośrodek Szkolenia Technicznego Sp. z o.o. z Wałbrzycha Biuro Terenowe Jelenia Góra. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dniach 25 i 27 października 2014 r. w pracowniach komputerowych Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim i Uboczu oraz w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim. Osoby szkolone będą w grupach 10 osobowych.
Rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu komputerowego
15.10.2014
W lipcu 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych. Wykonawcą prac została firma „CEZAR” Cezary Machnio i Piotr Gębka S.j. z Radomia. Przedmiotem zamówienia były: komputery stacjonarne – 64 szt., Monitory ekranowe – 64 szt., komputery przenośne (laptopy) – 30 szt., urządzenia wielofunkcyjne – 4 szt., routery sieciowe – 3 szt., niezbędne akcesoria (klawiatura, mysz) oraz wózki do przechowywania laptopów – 3 szt. Wartość jednego zestawu komputerowego przekazanego do gospodarstwa domowego to 2 952,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote, 00/100). Warto nadmienić, że sprzęt komputerowy został ubezpieczony. Odpowiedzialne za to przedsięwzięcie jest Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A.
Lista osób zakwalifikowanych do projektu
17.09.2014
Prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski"

Pobierz plik

Przedłużony termin składania wniosków
20.08.2014
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przedłuża termin składania wniosków w ramach projektu pn.:"Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski"do dnia 29 sierpnia 2014 r. oraz zaprasza dodatkową grupę docelową tj.: samotni rodzice. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 16 w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz pod nr tel. (75) 78 11 256
Nabór beneficjentów
18.07.2014
Nabór Beneficjentów w ramach projektu przeprowadzony zostanie w dniach 21 lipiec 2014 – 14 sierpień 2014 r. Nabór do projektu przeprowadzony zostanie w dniach: 21 lipiec 2014 - 14 sierpień 2014 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: www.mwc.gryfow.pl lub w biurze projektu pok. nr 16 w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim lub pod nr tel. (75) 78 11 256.
Strona internetowa
18.07.2014
Z dniem dzisiejszym w ramach projektu uruchomiona została niniejsza strona internetowa.
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Herb Gmina Gryfów Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego